چاپ
دسته: blog
بازدید: 6371
هزینه ساخت تصفیه خانه فاضلاب

هزینه ساخت تصفیه خانه فاضلاب، کیفیت فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و شهری به صورت معمولی با شاخص های کل فسفر، کل جامدات معلق، کل نیتروزن، پی اچ سنجیده می شود.

کیفیت فاضلاب خروجی تعیین کننده میزان تصفیه شدن فاضلاب ورودی در، تصفیه خانه و تغییرات ایجاد شده تصفیه شده می باشد و می تواند عامل مهمی در قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی باشد.


ساخت سیستم تصفیه فاضلاب


ساخت سیستم تصفیه فاضلاب به عملیاتی می گویند که با استفاده از روش های میکروبی و شیمیایی، فاضلاب خام ورودی را به آب شفاف با استانداردهای سازمان محیط زیست تبدیل کند. روش های گوناگونی برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد که این روش ها، بر حسب ورودی فاضلاب خام متفاوت است و هدف از تصفیه فاضلاب، کیفیت فاضلاب خروجی به استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست برای آب های سطحی یا کشاورزی می باشد. برای ساخت اصولی سیستم تصفیه فاضلاب باید ویژگی های طراحی را در نظر گرفت که این طراحی داده های منطقی هستند و باید تمامی آنها را در ساخت سیستم به کار برد. بدانید که یک سیستم تصفیه را نمی توان برای مدت زمان طولانی طراحی کرد زیرا، امکان توسعه، محدودیت های مالی و محدودیت عمر در طراحی این سیستم تصفیه تاثیر گذار هستند.


هزینه ساخت تصفیه خانه فاضلاب


در رده اول هزینه های سرمایه گذاری از تاسیسات مورد توجه قرار می گیرند، لازم است عوامل موثر بر هزینه های سرمایه گذاری در هنگام اجرای تاسیسات و طراحی مورد توجه قرار گیرند. در مراحل طراحی و برنامه ریزی تاسیسات فاضلاب فراهم است که، نکات اصولی مثل ظرفیت تاسیسات، انتخاب محل فاضلاب و استانداردهای مورد استفاده مشخص شوند. امروزه تعیین هزینه های تصفیه خانه ها و مقایسه هزینه ها از شاخص هزینه های ویژه استفاده می شود که، به ازاء تعداد جمعیت تحت پوشش به تصفیه خانه فاضلاب تعیین می گردد البته، ارقام به دست آمده از پراکندگی زیادی برخوردار هستند و این پراکندگی های زیاد نشان دهنده عوامل موثر دیگر بر هزینه های تصفیه فاضلاب مورد بررسی قرار می گیرند.


نتیجه گیری


بدانید که به منظور تصفیه فاضلاب بهداشتی در اجتماعات بزرگ که فاضلاب تولیدی روزانه آن ها بیشتر از صد متر مکعب است، معمولا از تصفیه خانه های بتنی استفاده می شود زیرا که، هزینه بهره برداری از سیستم و ساخت کاهش می یابند و دوام بتن نسبت به فولاد از ویژگی های مهم دیگر است.