no-img
پاور پلن

كاربرد تكنولوژي بيسيم در نيروگاه هاي سيكل تركيبي


پاور پلن

ادامه مطلب

DOC
كاربرد تكنولوژي بيسيم در نيروگاه هاي سيكل تركيبي
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
doc
مهر ۱۴, ۱۳۹۵

كاربرد تكنولوژي بيسيم در نيروگاه هاي سيكل تركيبي


كاربرد تكنولوژي بيسيم در نيروگاه هاي سيكل تركيبي

فایل را از نوار سمت چپ دانلود کنید – اینجا بخش های اول فایل فقط گذاشته شده است.

چكيده

 

امروزه شبكه هاي سنسوري نقش بسيار مهمي در صنايع مختلف از جمله نيروگاه ها برعهده دارند. در واقع كنترل فراينده اي پيچيده صنعتي توسط انسان با كمك اين شبكه ها امكان پذير است چرا كه شبكه صنعتي واسط بين اپراتور و تجهيزات موجود در فرايند مي باشد . با توجه به گسترش روز افزون فناوري بيسيم و مزاياي جايگزيني آن بجاي ارتباطات كابلي در بسياري از زمينه ها از يكسو و از سوي ديگر معايب متعدد مرتبط با ارتباطات كابلي انگيزه استفاده از اين تكنولوژي و جايگزيني آن بعنوان وسيله ارتباطي در بخش هاي مختلف صنايع را تقويت كرده است.

در اين مقاله پس از بررسي خصوصيات و مزاياي شبكه هاي سنسوري بيسيم، كاربردهاي متنوع تكنولوژي بيسيم در صنايع مختلف معرفي و پتانسيل هاي موجود در نيروگاه هاي سيكل تركيبي بمنظور استفاده از بيسيم ارائه مي شود. همچنين مزاياي استفاده از اين تكنولوژي در مقايسه با سيستم كابلي كنوني ارائه مي شود. چالشهاي موجود در برابر استفاده گسترده از اين تكنولوژي در صنعت نيروگاه مورد بررسي و راهكارهاي پيشنهادي براي غلبه بر چالشها بيان مي گردد.

۱- مقدمه:

تقريبا در تمامي كارخانجات و صنايع و بخصوص نيروگاه هاي سيكل تركيبي لينك هاي ارتباطي نقش بسيار مهمي در رد و بدل كردن اطلاعات بين تجهيزات موجود درسايت و كنترل كننده ها و نيز وسايل مانيتورينگ برعهده دارند. بسياري از اطلاعات مربوط به كنترل و وضعيت تجهيزات و سيستم ها شامل دما، فشار، سطح مايعات، موقعيت اكچويتورها، وضعيت و مقدار ارتعاشات و بسياري ازاطلاعات ديگر بصورت بسته هاي اطلاعاتي منتقل شده كه اين اطلاعات بر اساس اهميتشان به دو دسته كلي با اهميت وداراي اهميت متوسط تقسيم بندي مي شوند . صرفنظر از اهميت اطلاعات در حال انتقال، همه ارتباطات صنعتي بايستي داراي يك ويژگي مهم باشند و آن انتقال سريع و بدون خطاست. منظور از انتقال سريع ، انتقال اطلاعات با تاخير زماني قابل قبول و بدون مشكل براي پروسه است. امروزه در صنايع نيروگاهي از ارتباطات كابلي جهت انتقال اطلاعات بين قسمتهاي مختلف استفاده مي شود.

استفاده از ارتباطات كابلي داراي معايبي همچون هزينه هاي زياد جهت نصب و كابل كشي، كاهش قابليت انعطاف پذيري سيستم از لحاظ جابجايي مكان تجهيزات در سايت، صرف هزينه هاي هنگفت جهت نگهداري و تعميرات و بسياري موارد ديگر مي باشد. معايب متعدد ارتباط كابلي از يكسو و توسعه تكنولوژي بيسيم از سوي ديگر انگيزه استفاده از اين تكنولوژي و جايگزيني آن بعنوان وسيله ارتباطي در بخشهاي مختلف صنايع را تقويت كرده است. تا كنون سيستم ها و استانداردهاي متنوعي بمنظور جايگزيني تكنولوژي بيسيم در صنعت ارائه شده است اما بدلايل متعددي استفاده گسترده از اين تكنولوژي داراي پيشرفت چشمگيري نبوده است.

در اين مقاله در بخش دوم تكنولوژي بيسيم و توپولوژي هاي رايج براي اجراي شبكه هاي بيسيم صنعتي به اختصار بيان مي شود. در بخش سوم مزاياي استفاده از بيسيم در مقايسه با ارتباطات كابلي مورد ارزيابي قرار ميگيرد. در بخش چهارم نيازهاي كليدي براي طراحي شبكه بيسيم صنعتي مطرح مي شود. در بخش پنجم كاربردهاي مختلف شبكه هاي بيسيم در صنعت و نيز پتانسيل هاي موجود در نيروگاههاي سيكل تركيبي بمنظور استفاده از تكنولوژي بيسيم بيان مي شود . در بخش ششم چالش هاي موجود در برابر استفاده گسترده و فراگیر تكنولوژي بيسيم در صنعت نيروگاه هاي سيكل تركيبي مورد ارزيابي قرار مي گيرد و نهايتاً در بخش هفتم مقاله جمع بندي مي شود.

۲- تكنولوژي بيسيم

 

با پيشرفت تكنولوژي هاي مرتبط با شبكه هاي صنعتي، روش هاي پياده سازي شبكه هاي صنعتي همانند مد باس و پروفي باس كم كم جاي خود را به تكنولوژي جديدي بنام اترنت داده است. اترنت بدليل ويژگي هاي منحصر بفرد آن همانند سادگي پيكربندي و هزينه پايين پياده سازي در بسياري از صنايع مختلف خصوصا نيروگاه ها مورد استفاده قرارگرفته است بگونه اي كه امروزه بسياري از سازندگان فقط تجهيزاتي را كه قابل استفاده در شبكه اترنت باشند توليد مي كنند. در حقيقت اترنت بسياري از ويژگي هاي ساير پروتكل ها را در خود دارا بوده و براي بسياري از ارتباطاتي كه در فواصل كوتاه انجام مي شود مورد استفاده قرار مي گيرد. با تمام ويژگي هايي كه اترنت صنعتي داراست داراي يك عيب عمده مي باشد و آن اينكه در آن همانند ساير استانداردها از كابل براي ارتباط استفاده مي شود.

در ارتباطات كابلي عواملي همانند نياز به كابل كشي، هزينه هاي هنگفت مورد نياز براي حفر كانال و جايگذاري كابل و از همه مهمتر عدم قابليت سيستم براي جابجايي تجهيزات مطرح است . عوامل مهم مطرح شده باعث گرايش بسمت جايگزيني شبكه هاي سنسوري بيسيم بجاي شبكه هاي كابلي صنعتي شده است . تاكنون انواع متعددي از شبكه هاي صنعتي بر اساس كاربردهاي مورد نياز مطرح شده است كه هر كدام داراي توپولوژي متفاوت و نيز استانداردهاي متعددي مي باشد .همچنين سازندگان و عرضه كنندگا ن تجهيزات صنعتي تجهيزاتي را كه با استانداردهاي متنوع بيسيم سازگار باشند را به بازار عرضه كرده اند. بطور كلي يك شبكه بيسيم صنعتي مي تواند آرايشهاي[۱] متنوعي بسته به نياز داشته باشد اما متداولترين توپولوژي هاي يك شبكه صنعتي عباتند از[۶,۸]:

الف ( نقطه به نقطه[۲]

در اين نوع توپولوژي كه گاهي از آن بعنوان پل بيسيم ياد مي شود ارتباط بين گره هاي شبكه يك ارتباط مستقيم نقطه به نقطه بوده كه جايگزين يك كابل ارتباطي بين دوگره مي شود. لازم به ذكر است كه در شبكه بيسيم صنعتي يك گره می تواند شامل یک سنسور، اکچویتور، PLC و یا یک کامپیوتر اپراتوری باشد. شكل ۱ يك ارتباط نقطه به نقطه را نشان مي دهد.

شكل ۱: ارتباط نقطه به نقطه

در ارتباط نقطه به نقطه، ارتباط زماني مي تواند بطور مطمئن و دائم برقرار باشد كه دو تجهيز به اندازه كافي به يكديگر نزديك بوده تا از اثرات تداخل فركانسهاي راديويي مصون با شد.

[۱] Topology

[۲] Point to pointموضوعات :
مقالات

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *